gallery/10514249_820132968114938_7988318377451767432_o

 

FELHÍVÁS

 

Furta Község Önkormányzata

az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve,

az 51/2007. (III.26) Kormányrendelet alapján

ezennel kiírja a

 

2018. évre

a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot

hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló felsőoktatási hallgatók számára a

a 2017/2018. tanév második és a 2018/2019. tanév első félévére vonatkozóan, illetve a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára

 

A pályázat beadásához a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési rendszerben (továbbiakban: EPER-BURSA  rendszer) pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése:

 

https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx

 

A regisztrációt követően lehetséges a pályázati adatok feltöltése a pályázók részére. A személyes és pályázati adatok feltöltését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a települési önkormányzatnál kell benyújtaniuk a pályázóknak.

 

A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes. A pályázati kiírásban meghatározott valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül.

A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának határideje:

2017. november 7.

 

Furta, 2017. október 03.

                 

                                                                                          /:Krucsó Antal s.k.:/

                                                                                                 polgármester